نقل آمدنیوز و دیگران از من صحت ندارد
سلام به دوستان جهت اطلاع عموم مردم شریف کشورم ودرج  حقیقت درتاریخ می نویسم که من درمصاحبه  ام باخبرنگار روزنامه اعتماد - که متن و لینکش را دربالا می بینید-گفتم کشوی میز اتاق ملاقاتهای آیت الله هاشمی عزیز  که پرونده های بسیارمهمی درآن بودند درشب فوتش شکسته شد و چند پرونده مهم به سرقت رفت .من این  مطلب را به نقل از فاطمه خانم هاشمی گفتم که می گفت درهمان شب  آقا عماد نوه آقای هاشمی را برای انتقال وسایل آقای هاشمی به مجمع فرستاده بود.بنابراین نقل آمدنیوز و دیگران از من مبنی برشکسته شدن کشوی گاو صندوق اتاق آقای  هاشمی صحت ندارد .جاعلان لابد می دانند گاو صندوق  کشو ندارد و اگرداشته باشدشکستنی نیست.