برداشت هایی از سیره امام خمینی - جلد اول
از توفیقاتی که نمی توانم شکر آن را ادا کنم تحقیق موضوعی و چند ساله از دهه هفتاد درباره سیره و شخصیت امام خمینی از منظر خاطرات است که با مساعدت موسسه تنظیم و نشر آثار خمینی در 5 جلد منتشر شده است و خوشبختانه تا آنجا که شنیده ام به چاپ های مکرر رسید. جلد اول این مجموعه در سال 1376 در 3000 جلد و در 9 فصل در 400 صفحه منتشر شد.
برداشت هایی از سیره امام خمینی - جلد دوم
جلد دوم مجموعه سیره امام خمینی در 13 فصل و 418 صفحه به بررسی ابعاد شخصی و و یژگی های فردی امام پرداخته است. خوشبختانه این کتاب تاکنون به چاپ هشتم رسیده است.
برداشت هایی از سیره امام خمینی - جلد سوم
جلد سوم مجموعه سیره امام خمینی در 15 فصل و در 340 صفحه به بیان سیره معنوی و عرفانی امام پرداخته است و خاطرات بسیار بکر و ناشنیده زیادی در آن آمده است.
برداشت هایی از سیره امام خمینی - جلد چهارم
جلد چهارم مجموعه شریف سیره امام خمینی در 10 فصل و 400 صفحه به رهبری امام در انقلاب و نهضت و حوادث دوران مبارزه با رژیم شاهنشاهی و دوره 14 ساله تبعید ایشان در عراق پرداخته است
برداشت هایی از سیره امام خمینی - جلد پنجم
جلد پنجم مجموعه شریف سیره امام خمینی به بعد طلبگی و تدریس و مرجعیت امام در 4 فصل و 200 صفحه پرداخته است.
سیره شهید دکتر بهشتی
از توفیقات من تحقیق درباره سیره شهیدان بزرگ انقلاب اسلامی و از جمله شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی است. این کتاب دارای 17 فصل و 687 صفحه است و در سال 1382 توسط بنیاد شهید و در شمارگان 3000 جلد منتشر و خوشبختانه به چاپ پنجم هم رسیده است.
سیره شهید رجایی
این کتاب به دلیل عدم تمایل به انتشار آن توسط بنیاد شهید توسط سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شمارگان 1100 جلد تجدید چاپ شد.
سیره ابوترابی - جلد اول
مجموعه دو جلدی سیره ابوترابی حاصل بیش از سه سال تحقیق درباره زندگی مجاهد نستوه حجت الاسلام والمسلمین سید علی اکبر ابوترابی در دوران انقلاب و در دوره سخت اسارت است. مجلد اول این مجموعه در دوجلد به دوران 9 ساله اسارت مرحوم ابوترابی اختصاص دارد. جلد اول در 13 فصل و جلد دوم آن در 11 فصل در سال 1391 با مشارکت بنیاد شهید قزوین و موسسه فرهنگی آزادگان و در شمارگان 2000 جلد منتشر شد.
سیره ابوترابی - جلد دوم
مجموعه دو جلدی سیره ابوترابی حاصل بیش از سه سال تحقیق درباره زندگی مجاهد نستوه حجت الاسلام والمسلمین سید علی اکبر ابوترابی در دوران انقلاب و در دوره سخت اسارت است. مجلد اول این مجموعه در دوجلد به دوران 9 ساله اسارت مرحوم ابوترابی اختصاص دارد. جلد اول در 13 فصل و جلد دوم آن در 11 فصل در سال 1391 با مشارکت بنیاد شهید قزوین و موسسه فرهنگی آزادگان و در شمارگان 2000 جلد منتشر شد.
مجد دین
در میان تالیفات متعدد اینجانب تنها اثری که جنبه تحقیق محلی دارد کتاب شریف مجد دیدن در سیره مرحوم آیت الله سید مجد الدین قاضی دزفولی نماینده امام و امام جمعه دزفول است که در 14 بهمن 1364 رحلت یافت و بر من حق تربیت و اوبت داشته و دارد. این کتاب در سال 1390 در 20 فصل در 400 صفحه و به شمارگان 3000 جلد به همت جناب آقای عبدالرضا سالمی نژاد مدیر موسسه انتشاراتی نیلوفران منتشر شد.
فرهنگ آزادگان - جلد اول
فرهنگ آزادگان حاصل تحقیق چند ساله ای درباره تاریخ وقایع دوران اسارت رزمندگان اسلام در اردوگاه های عراق است. این کتاب ابتدا به صورت یک مجموعه 5 جلدی توسط انتشارات ضریح در سال 1377 در شمارگان 3000 جلد در قطع رقعی و در بیش از 2200 صفحه منتشر شد و بعدها معاونت پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی در سال 1385 آن را در سه جلد در شمارگان 2200 جلد در قطع وزیری منتشر نمود. جلد اول این مجموعه در ده فصل و 320 صفحه است.
فرهنگ آزداگان - جلد دوم
جلد دوم از فصل یازدهم تا فصل بیست و هفتم در 340 صفحه منتشر شده است
فرهنگ آزادگان - جلد سوم
جلد سوم این مجموعه از فصل 28 تا فصل 39 در 300 صفحه می باشد
کمپانی هند شرقی انگیس و ایران دوره زند
کمپانی هند شرقی انگیس و ایران دوره زند رساله دکترای من در دانشگاه تربیت مدرس است که با نمره عالی از آن دفاع کردم و در 554 صفحه در شمارگان 1000 جلد توسط مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه در سال 1390 در چهار فصل منتشر شد و اولین اثر در شناخت فعالیت کمپانی هند شرقی انگلیس در ایران در دوره زند است.
ایران و کریم خان
کتاب ایران و کریم خان رساله دوره کارشناسی ارشد من است که با عنوان روش کشورداری کریم خان زند در دانشگاه شهید بهشتی با نمره "نوزده و نیم" از آن دفاع نمودم و انتشارات ضریح در سال 1377 در شمارگان 3000 نسخه و در 410 صفحه و در سال 1387 انتشارات نیک تاب در 350 صفحه در همان شمارگان آن را منتشر نمودند
لحظه های آسمانی - دفتر اول
از توفیقات من در این سالها تحقیق درباره خاطرات کرامات گونه شهداست. تا آنجا که به خاطر دارم این سبک جستار در سیره معنوی شهدا که سرمشقی برای بعضی از محققین عرصه دفاع مقدس شد به لطف الهی اولین بار توسط این کمترین رقم زده شد. خوشبختانه خاطرات بکر و بسیار شگفتی در 4 جلد این مجموعه تاکنون پدید آمده اند. جلد سوم و چهارم این مجموعه را نشر هزاره ققنوس در سال 1385 در شمارگان 3000 جلد منتشر نمود.
لحظه های آسمانی - دفتر دوم
از توفیقات من در این سالها تحقیق درباره خاطرات کرامات گونه شهداست. تا آنجا که به خاطر دارم این سبک جستار در سیره معنوی شهدا که سرمشقی برای بعضی از محققین عرصه دفاع مقدس شد به لطف الهی اولین بار توسط این کمترین رقم زده شد. خوشبختانه خاطرات بکر و بسیار شگفتی در 4 جلد این مجموعه تاکنون پدید آمده اند. جلد سوم و چهارم این مجموعه را نشر هزاره ققنوس در سال 1385 در شمارگان 3000 جلد منتشر نمود.
لحظه های آسمانی - دفتر چهارم
از توفیقات من در این سالها تحقیق درباره خاطرات کرامات گونه شهداست. تا آنجا که به خاطر دارم این سبک جستار در سیره معنوی شهدا که سرمشقی برای بعضی از محققین عرصه دفاع مقدس شد به لطف الهی اولین بار توسط این کمترین رقم زده شد. خوشبختانه خاطرات بکر و بسیار شگفتی در 4 جلد این مجموعه تاکنون پدید آمده اند. جلد سوم و چهارم این مجموعه را نشر هزاره ققنوس در سال های 1391 و 1392 در شمارگان 1100 جلد منتشر نمود.
قبسات من سیره الامام الخمینی
ترجمه جلد چهارم سیره امام خمینی که به رهبری ایشان و دوره تبعید می پردازد توسط انتشارات الدار الاسلامیه در بیروت منتشر و به چاپ های بعدی هم رسیده است.
قبسات من سیره الامام الخمینی
این کتاب به زبان عربی است و خلاصه ای است از 5 جلد سیره امام خمینی تالیف اینجانب که رایزنی فرهنگی ما در سودان منتشر نموده است
قبسات من سیره الامام الخمینی - الحالات العبادیه و المعنویه
از کاستی های موجود در شناخت سیره امام فقدان ترجمه خاطرات ایشان برای مخاطب خارجی بوده و هست. اولین کار در این زمینه ترجمه مجموعه5 جلدی سیره امام خمینی به همت انتشارات الدار الاسلامیه بیروت در لبنان در سال 2000 میلادی - 1422 هجری قمری - منتشر شد. آقای عرفان محمود ترجمه این مجموعه را بر عهده داشته است. این مجموعه به چاپ دوم رسید. جلد سوم در 398 صفحه منتشر شد. جالب اینکه در شناسنامه کتاب نام من علی غلام ! درج شده است.
قبسات من حیاه الامام الخمینی
این کتاب خلاصه و گزیده ای از خاطرات مجموعه 5 جلدی سیره امام خمینی تالیف اینجانب است که موسسه انتشاراتی الهدی وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در سال 1386 در شمارگان 2000 جلد برای آَشنایی مخاطبان خارجی با شخصیت امام منتشر نمود و به بیش از 80 کشور ارسال نمود. به گمانم اولین کتاب خاطره درباره امام به زبان عربی باشد.
الامام فی کلام الامام
کتاب امام به روایت امام در بیروت توسط انتشارات الدار الاسلامیه در سال 2004 میلادی در 310 صفحه منتشر شد. متاسفانه در شناسنامه کتاب به شمارگان آن اشاره ای نشده است. از چاپ های بعدی این کتاب هم اطلاعات چندانی ندارم.
امام بزبان امام خمینی
معاونت امور بین الملل موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی کتاب "امام به روایت امام" را در سال 1385 در شمارگان 2000 جلد به زبان اردو و در 370 صفحه منتشر نمود.
The Symbol of Perfection
گزیده خاطرات سیره شهید رجایی برای مخاطبان انگلیسی زبان که در سال 2001 میلادی در شمارگان 3000 جلد توسط بنیاد شهید منتشر شد.
The Memories of Imam Khomeini's Life
این کتاب خلاصه و گزیده ای از خاطرات مجموعه 5 جلدی سیره امام خمینی تالیف اینجانب است که موسسه انتشارات الهدی وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در سال 2007 میلادی در شمارگان 2000 جلد برای آَشنایی محاطبان خارجی با شخصیت امام منتشر نمود و به بیش از 80 کشور ارسال نمود. به گمانم اولین کتاب خاطره درباره امام به زبان انگلیسی باشد.
سبوی نور - دفتر اول
مجموعه دو جلدی اشعار و نوحه های آیینی سبوی نور که شاید بتوان از آن به دیوان شعرها و نوحه های من نام برد حاصل هشت جلد آثار منتشر شده قبلی من است که در سال 1385 به پیشنهاد و همت جناب آقای قلی زاده مدیر انتشارات باقرالعلوم در شمارگان 3000 جلد منتشر شد. این کتاب دربرگیرنده اشعار و نوحه هایی است که اکنون به دلیل عدم انتشار آن ها توسط ناشرین در بازار کتاب یافت نمی شود.
سبوی نور - دفتر دوم
مجموعه دو جلدی اشعار و نوحه های آیینی سبوی نور که شاید بتوان از آن به دیوان شعرها و نوحه های من نام برد حاصل هشت جلد آثار منتشر شده قبلی من است که در سال 1385 به پیشنهاد و همت جناب آقای قلی زاده مدیر انتشارات باقرالعلوم در شمارگان 3000 جلد منتشر شد. این کتاب دربرگیرنده اشعار و نوحه هایی است که اکنون به دلیل عدم انتشار آن ها توسط ناشرین در بازار کتاب یافت نمی شود.
بهار اشک
دفتر دوازدهم اشعار و نوحه های عاشورایی که به همت انتشارات سفیر اردهال در سال 1394 در شمارگان 1000 نسخه به چاپ رسید.
در رثای نور - جلد اول
اولین مجموعه شعر و نوحه آیینی که در سال 1370 در تیراژ 5000 جلد از من منتشر شد کتاب شریف در رثای نور بود که خوشبختانه و با عنایت امام حسین اکنون به چاپ یازدهم رسیده است.
در رثای نور - جلد دوم
جلد دوم در رثای نور هشتمین دفتر از مجموعه های عاشورایی است که در سال 1382 در شمارگان 5000 جلد توسط انتشارات فقه قم به مدیریت جناب آقای سید مهدی حکیم منتشر شده و به چاپ های مکرر رسیده است.
فرات عطش
کتاب فرات عطش دفتر یازدهم از مجموعه اشعار و نوحه هایی آیینی من است که به همت نشر سفیر اردهال در سال 1391 در شمارگان 1100 جلد منتشر شد.
قیامت اشک
کتاب شریف قیامت اشک دفتر هفتم از محموعه شعرها و نوحه های آیینی من است که انتشارات فقه قم به سرمایه من در سال 1380 در شمارگان 5000 جلد منتشر نمود.
خیمه اشک
با توجه به توقف انتشار مجموعه نوحه های قبلی توسط ناشر محترم و علاقه ذاکران آل الله به استفاده از نوحه ها و مراثی گزیده این دفاتر، آثار منتشر شده قبلی در سال 1388 توسط ناشر جدید - انتشارات فیض کاشانی-
مهتاب مدینه
بنا به پیشنهاد انتشارات فقه قم جهت سهولت دسترسی مداحان اهل بیت، نوحه ها و مراثی دفاتر نوحه قبلی درباره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در یک جلد به نام مهتاب مدینه در سال 1383 در شمارگان 3000 جلد منتشر شد.
کوثر اشک
چهارمین دفتر نوحه های عاشورایی به اهتمام انتشارات هاد در سال 1376 با شمارگان 5000 جلد در 203 صفحه منتشر و به چاپ مکرر رسید.
ضریح اشک
گزیده غزلیات، قصاید و اشعار مختلف آیینی منتشره در کتاب هایی که قبلا از من منتشر شده اند در این کتاب به سرمایه من و به همت نشر هزاره ققنوس در سال 1383 در شمارگان 3000 جلد منتشر شد
سبوی اشک
از مجموعه شعر ها و نوحه های آیینی منتشره از من کتاب شریف سبوی اشک است که به عنوان دفتر دهم انتشارات فقه در قم به مدیریت جناب آقای سید مهدی حکیم - از خاندان بزرگ حکیم در عراق و ایران - در سال 1387 و در شمارگان 3000 جلد به سرمایه من منتشر و توزیع نمود.
اشک فرات
کتاب سیرت شهیدان خاطرات موضوعی سیره 396 تن از شهدای دفاع مقدس است که بنیاد شهید در 12 فصل و 300 صفحه در سال 1387 در شمارگان 5000 جلد منتشر نمود.
مقتل عشق
دومین دفتر نوحه های عاشورایی که به اهتمام انتشارات هاد در سال 1377 با شمارگان 5000 جلد در قطع های مختلف رقعی و جیبی منتشر شد.
شیون آسمان
کتاب شیون آسمان جلد سوم از مجموعه های عاشورایی است که در سال 1374 در شمارگان 5000 جلد توسط انتشارات هاد به مدیریت برادر با اخلاص حاج احمد ثقفی که در این زمینه حق بزرگی بر بنده به دلیل چاپ مستمر و منظم این مجموعه ها دارد در قطع جیبی و سپس پالتویی منتشر شده و به چاپ های مکرر رسید.
خورشید شهیدان
خورشید شهیدان دفتر ششم از مجموعه سروده های عاشورایی است که در سال 1379 در شمارگان 5000 جلد توسط انتشارات هاد در قطع های رقعی و جیبی منتشر شد.
مصائب الامام الحسین علیه السلام
کتاب شریف مصائب الحسین علیه السلام گزیده روضه های شرف الذاکرین مرحوم آیت الله شیخ جعفر شوشتری از مراجع بزرگ دوره قاجار - که برای نخستین بار در سال 1368 توسط انتشارات برهان به نام مصائب امام حسین در ایران منتشر شد و اولین اثر مکتوب من در قالب کتاب است - توسط انتشارات الدار السلامیه در سال 1426 هجری قمری ترجمه و منتشر شد.
مصائب امام حسین - چاپ چهارم
تجدید کتاب مصائب امام حسین با طرح جلد جدید چاپ چهارم در سال 1385 و در شمارگان 3500 جلد توسط انتشارات فیض به مدیریت برادر ارجمند حاج کاظم تبریزی -دماوندی- منتشر شد.
تشنه و دریا
کتاب تشنه و دریا در سال 1392 در شمارگان 1000 جلد منتشر گردید.
خلوتی با خویش
رساله ای در باب خودسازی برمبنای آیات، روایات، گفتار بزرگان دین و اخلاق و توام با برخی خاطرات معنوی امام خمینی که به همت انتشارات پیام آزادی به مدیریت مرحوم آقای علیان و برادرشان جناب آقای زمانی در سال 1370 منتشر و با شمارگان 5000 جلد در سال 1372 به چاپ پنجم رسید و مورد استقبال امور تربیتی سراسر کشور و بعضی مراکز دیگر جهت برگزاری مسابقات دینی قرار گرفت.
خلاصه خوبی ها
گزیده سیره شهید رجایی که در برگیرنده خاطراتی با گرایش جوان پسند از زندگی شهید رجایی است که به اهتمام نشر ذکر در سال 1382 در شمارگان 2000 جلد در 170 صفحه منتشر و اکنون به چاپ هشتم رسیده است.
نماز رجایی
گزیده خاطرات شهید رجایی درباره نماز از کتاب سیره شهید رجایی که توسط بنیاد شهید قزوین در سال 1383 در شمارگان 10000 حلد منتشر شد.
سبوی نور
گزیده خاطرات کرامت گونه امام خمینی برای اولین بار در جلد سوم کتاب سیره امام خمینی تحت عنوان کرامات امام در سیره ایشان توسط اینجانب بنا نهاده شد و در سال 1385 به مناسبت سالگرد ارتحال امام با اضافات خاصی با همکاری برادر ارجمند فرامرز شعاع حسینی در بیش از یک صد صفحه ا زبان نزدیکان، شاگردان و معاشرین ایشان در شمارگان 30000 جلد منتشر شد.
اسوه های مهربانی
اسوه های مهربانی، گزیده خاطرات من از جنگ است که با بازنویسی آقای عین الله کاوندی و به اهتمام مدیریت تبلیغات و انتشارات نیروی زمینی سپاه در سال 1372 در 5000 جلد و در 72 صفحه منتشر شد.
تا عشق با عشق
سه سفرنامه من در سفر به سوریه، عراق و حجاز با عنوان "تا عشق با عشق" توسط انتشارات نیکتاب به همت برادر ارجمند جناب آقای دامغانی در سال 1383 در شمارگان 3000 جلد در 150 صفحه منتشر شد و حاوی نکات دیگر ذوقی و معنوی و دیده های من از عراق زمان صدام است.
روایت عشق
تجدید کتاب جلد دوم روایت عشق توسط دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی در سال 1376 در 4400 جلد و 156 صفحه منتشر شد.
سروهای سرخ
از توفیقات من تحقیق موضوعی درباره خاطرات و سیره نورانی شهداست. سروهای سرخ یکی از این کتاب های خواندنی است که خاطرات مختصر و پیام دار از زندگی بعضی از شهدا را در آن آورده ام. این کتاب که دارای 13 فصل و 264 صفحه است را نشر صریر وابسته به بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس در سال 1385 در شمارگان 3000 جلد منتشر نموذ.
صنوبرهای سرخ
صنوبرهای سرخ اولین دفتر از مجموعه های تحقیق و تالیف در سیره شهدای جنگ است که به اهتمام دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی در سال 1373 در 198 صفحه در شمارگان 3300 جلد منتشر شد. حاطرات 57 شهید معزز که غالبا از سرداران بزرگ جنگ یا شهدای خوزستان و دزفول هستند در این مجموعه آمده است.
شریک صلوات
مجموعه مقالات من در روزهای تلخ ارتحال امام که در رسانه های جمعی منتشر شده بود به ضمیمه خاطرات شخصی من با ایشان و سروده های من در ارتحال امام به اهتمام انتشارات پیام آزادی در 88 صفحه در سال 1372 به نام "شریک صلوات" در شمارگان 5000 جلد منتشر شد و به چاپ های مکرر رسید.
سیرت شهیدان
کتاب سیرت شهیدان خاطرات موضوعی سیره 396 تن از شهدای دفاع مقدس است که بنیاد شهید در 12 فصل و 300 صفحه در سال 1387 در شمارگان 5000 جلد منتشر نمود.
تا مرز عصمت
با توجه به اینکه نسل جوان غالبا حوصله مطالعه کتاب های قطور و حجیم را ندارد لزوم تهیه کتابچه های مختصر از تالیفات خویش برای مطالعه نسل جوان همواره مد نظر من بوده است. به همین منظور گزیده مجموعه 5 جلدی سیره امام خمینی توسط موسسه فرهنگی حضور در سال 1387 در شمارگان 5000 جلد منتشر و به چاپ های مکرر رسید.
یادگار سپیده
تجدید کتاب یادگار سپیده در سال 1386 توسط موسسه چاپ و نشر عروج وابسته به موسسه چاپ و نشر آثار امام خمینی در سال 1388 در شمارگان 3000 جلد منتشر شد.
برگ هایی از بهشت
"برگ هایی از بهشت" یکی از این مجموعه هاست که در سال 1374 توسط معاونت تبلیغات و انتشارات نیروی زمینی سپاه در 13 فصل و در شمارگان 3000 منتشر شده است.
خاطرات مطهر
این کتاب تنها کار مشترک من و دوست نویسنده همشهری عزیز جناب آقای عبدالرضا سالمی نژاد است که معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در سال 1386 و در شمارگان 5000 جلد به مناسبت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری آن را منتشر نمود.
شهد عشق
گزیده خاطرات امام خمینی از مجموعه 5 جلدی سیره امام خمینی به مناسبت نوزدهمین سالگرد ارتحال امام خمینی در شمارگان 10000 جلد منتشر شد.
یکصد نکته عرفانی
به سفارش ستاد سالگرد امام خمینی گاه کتابچه هایی در جهت افزایش آگاهی زوار محترمی که همه ساله از سرتاسر کشور برای بزرگداشت ارتحال امام به تهران می آیند تهیه می شد که در شمارگان انبوه منتشر می شد. "یکصد نکته عرفانی" از کتب عرفانی امام در سال 1387 توسط ستاد سالگرد ارتحال امام خمینی در شمارگان 20000 جلد منتشر شده است
نسیم نور
گزیده خاطرات امام خمینی از مجموعه 5 جلدی سیره امام خمینی به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی در سال 1386 در شمارگان 1000 جلد منتشر شد.
آیت کمال
با توجه به اینکه نسل جوان غالبا حوصله مطالعه کتاب های قطور و حجیم را ندارد تهیه کتاب های مختصر از تالیفات خویش برای مطالعه نسل جوان هموراه مد نظر من بوده است. به همین منظور گزیده کتاب سیره شهید رجایی بنام آیت کمال توسط نشر شاهد در سال 1379 در 3000 نسخه منتشر شد.
آیت صدق
آیت صدق حاوی 120 خاطره آموزنده از سیره امام خمینی توسط ستاد سالگرد امام در سال 1384 در 10000 جلد منتشر شد
باده نور
حاوی نکات و توصیه های عرفانی حضرت امام خمینی