هاشمی به روایت غلامعلی رجایی: ماهی 2 و نیم میلیون تومان حقوق می گرفت
گفنگو با خبرگزاری ایرنا
تهران- ایرنا- مشاور آیت الله هاشمی رفسنجانی می گوید: مخالفان روحانی می خواستند در همان سال اول، دولت ایشان به زانو در آید. علامعلی رجایی در گفت و گو با ایرنا میزان حقوق هاشمی را نصف مدیران زیر دستش ذکر می کند.